NORMATIVA BÀSICA

“El millor que es pot compartir és el coneixement”

Alain Ducasse

Us compartim aquests enllaços amb la normativa bàsica de referència (Darrera actualització 28.11.2019).    

Incendis

  • CTE Codi Tècncic de l’Edificació 
  • DB-SI Seguretat contra incendis 
  • RSCIEI. Reglament de Seguretat contra incendis en edificis industrials 
  • RIPCI. Reglament d’instal·lacions de Protecció contra Incendis 
  • ORCPI08 Ordenança condicions protecció contra incendis Barcelona 
  • Guies  interpretatives SPEIS BCN 
  • ITC’s Bombers Generalitat. Instruccions Tècniques compleMentàries
  • TINSCI. Taules interpretació condicions protecció contra incendis 

Accessibilitat

Normativa autonòmica (Generalitat de Catalunya)

Normativa municipal

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close