ELS NOSTRES SERVEIS

Protecció contra incendis

La nostra experiència abasta qualsevol tipologia i mida d’edifici i/o activitat, des d’unes petites oficines, a un complex de diversos edificis,  d’un aparcament comunitari a un centre comercial, un hospital o un hotel a unes naus industrials. 

  • Realitzem projectes i estudis per a la prevenció d’incendis en edificis, activitats i equipaments, també projectes normatius/ prescriptius i projectes prestacionals.  
  • Elaborem i tramitem, davant de l’administració, projectes d’exempció normativa.  

Activitats

  • Tramitem les autoritzacions per a  desenvolupar qualsevol tipologia d’activitat. Acompanyem els clients des del primer dia fins a l’obtenció del permís o autorització. Estudiem cada cas i dissenyem el camí més adequat. 
  • Elaborem estudis de viabilitat, informes tècnicsauditoriesrecerques als arxius de l’administració, seguiments d’obra, projectes normatius per sol·licitar llicències ambientals, llicències municipals, comunicats previs, informes d’idoneïtat tècnica. 
  • Assistim a les inspeccions dels controls inicials, realitzem inspeccions prèvies d’obra, revisions documentals.  

Plans d’auto protecció (PAU’s)

  • Realitzem Plans d’Autoprotecció. Estem acreditats per elaborar PAU’s tant en l’àmbit de la protecció civil municipal, com en l’àmbit per a la protecció civil de Catalunya. També elaborem PAU’s per altres comunitats autonòmes. 
  • Assessorem i donem suport tècnic per elaborar un PAU, fer els tràmits d’homologació, implantació i actualització. Realitzem estudis de millora de PAU’s implantats. 
  • Dissenyem i realitzem a mida simulacres generals i de saló, formació específica. 

I per aquests tres camps, oferim els següents serveis

Consultoria  i assessoria tècnica

Adreçades als despatxos d’enginyeries, d’arquitectes, projects managers, agents de l’administració pública, promotors, propietats i clients finals. Podem intervenir com assessors i/o consultors, en qualsevol fase del procés de legalització d’activitats, contra incendis o Plans d’Autoprotecció. Des de les fases inicials (presa de decisions, reunions amb l’administració, disseny, implementació) fins a les fases de resolució i finalització. Estem especialitzats en l’elaboració d’auditories tècnic-legals.

Enginyeria legal

Intervenim en tot el procés per obtenir els diferents permisos administratius (llicències ambientals, municipals, règims de comunicació, informes d’idoneïtat tècnica, informe de bombers, etc). Podem realitzar tant la part tècnica com tota la gestió i tramitació documental amb els inspectors i les administracions. Realitzem projectes, valoracions, auditories i estudis per al compliment normatiu en l’àmbit ambiental i en la prevenció i protecció contra incendis.

Formació

Oferim formació a mida. Realitzem tasques de docència en Màsters i Postgraus orientats en les àrees en que tenim competències (Plans d’autoprotecció, protecció incendis, normatives, etc.), així com altres tipus de formació no reglada adaptats a qualsevol necessitat.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close