POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del tractament

Identitat: GERMÀ PRENYANOSA MORENO (també el prestador)
CIF: 38097522T
Adreça postal: Carrer Sant Crispí, 19-21 Esc.B 1er 1a 08035 Barcelona.
Correu electrònic: info@ei-120.com

GERMÀ PRENYANOSA MORENO , com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de naturalesa tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Finalitat del tractament

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web;
 • Trametre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica;
 • Respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’usuari;
 • Realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’usuari;
 • Utilitzar les seves dades per contactar-lo, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,
 • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a info@ei-120.com.

D’acord amb la LSSICE, GERMÀ PRENYANOSA MORENO no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat que les descrites excepte per imperatiu legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret a cancel·lació o oposició, o limitació a el tractament. No obstant, conservarem determinades dades personals identificatives i de el trànsit durant el període màxim de 2 anys per si fossin requerides pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

Destinataris de cessions o transferències

GERMÀ PRENYANOSA MORENO no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador només facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per imperatiu legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de GERMÀ PRENYANOSA MORENO.


Drets dels interessats

Com a usuari interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant GERMÀ PRENYANOSA MORENO, presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@ei-120.com, indicant en l’assumpte: “LOPD, Drets ARC “i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir error i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet suprimir les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, amb la finalitat que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans d’aquesta retirada. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Informació addicional. Recollida de dades:

Obtenim mitjançant formularis de registre la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè ha de facilitar les següents dades: correu electrònic, telèfon de contacte, nom i cognoms.

Mesures de seguretat: Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

Canvis en la present política de privacitat:

GERMÀ PRENYANOSA MORENO es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre GERMÀ PRENYANOSA  MORENO i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close